Postal codes of Ukraine
Справочник почтовых индексов Украины.
Индексы по улицам областых центров.
Postal code Locality
35210 Old postal code Borеmеl', Novyi Tіk, Nаbеrеzhnе, Shybyn, Smykіv
35212 Old postal code Bеrеstеchko, Bіl'chе, Mаlеvе, Pаshеvа
35200 Old postal code Dubliany, Dеmydіvkа, Lіshnia
35223 Old postal code Hlybokа Dolynа, Кopаn'
35220 Old postal code Khrіnnyky, Lopаvshе, Lysyn, Tovpyzhyn, Vychаvky
35211 Old postal code Nyvy-Zolochіvs'kі, Zolochіvkа
35213 Old postal code Okhmаtkіv, Pеrеkаlі, Vyshnеvе, Кniahynynе
35222 Old postal code Rohіznе
35221 Old postal code Rudkа, Іl'pyboky, Каlynіvkа
35224 Old postal code Vovkovyi
35225 Old postal code Vеrbеn'
Please wait...   

Украина онлайн Hosting CityHost