Postal codes of Ukraine
Справочник почтовых индексов Украины.
Индексы по улицам областых центров.
Postal code Locality
15100 Old postal code Al'oshyns'ke, Horodnia, Pavlo -Іvanіvs'ke, Polіtrudnia, Pіvnіvshchyna
15123 Old postal code Andrіivka
15124 Old postal code Avtunychі, Starosіllia
15130 Old postal code Barabanіvs'ke, Vahanychі, Vershyny
15125 Old postal code Berylіvka, Hasychіvka, Moshchenka, Sutoky
15143 Old postal code Bezykіv, Burіvka
15113 Old postal code Blyzhnie, Marochkyne, Mosty, Svіtanok, Іl'mіvka
15132 Old postal code Budyshche, Drozdovytsia, Dykhanіvka
15135 Old postal code Butіvka, Polіssia, Radians'ke, Yasenіvka, Zdriahіvka
15140 Old postal code Cherets'ke, Liutіzh, Molozhava, Mynaivshchyna, Pererost, Studenets', Кartovets'ke
15115 Old postal code Den'-Dobryi, Volodymyrіvka
15110 Old postal code Derevyny
15152 Old postal code Dovhe, Pershe Travnia, Іvashkіvka
15163 Old postal code Dіbrіvne
15142 Old postal code Hnіzdyshche, Horoshkіvka, Stovpіvka
15122 Old postal code Khorobychі
15133 Old postal code Khotіvlia, Travneve
15109 Old postal code Khrypіvka
15171 Old postal code Lashuky, Malyi Dyrchyn, Velykyi Dyrchyn
15121 Old postal code Lemeshіvka, Mal'cha, Rubіzh
15141 Old postal code Lozove, Nevklia, Zalіssia
15172 Old postal code Makyshyn
15162 Old postal code Pekurіvka
15111 Old postal code Perepys
15151 Old postal code Rozvynіvka, Vykhvostіv
15120 Old postal code Sen'kіvka
15161 Old postal code Smychyn
15131 Old postal code Solonіvka
15150 Old postal code Topolіvka, Tupychіv
15160 Old postal code Velykyi Lystven
15108 Old postal code Vokzal Horodnia
15134 Old postal code Zelene, Кuznychі
15114 Old postal code Кarpіvka
15170 Old postal code Кonotop
15153 Old postal code Кulykіvka
15112 Old postal code Кusіi
Please wait...   

Украина онлайн Hosting CityHost